page contents
Search
Special

<< Previous - Next >>


Steca Solsum 8.8.F Solar-Laadregelaar 8 Ampère


Steca Solsum 8,8 F-Laadregelaar 8 Ampère

Article code: 8.8.FSteca Solsum 8.8.F Solar-Laadregelaar 8 Ampère

Service en informatie over het 
systeem 
Steca Solsum F
 240 W 
6.6F, 8.8F, 10.10F 6.6F, 8.8F, 10.10F 
The Steca Solsum F-Line continues the huge success of one of the most used SHS controllers. De Steca Solsum F-Line blijft het grote succes van een van de meest gebruikte SHS controllers. With a power range of up to 10 A at automatically recognized 12 V or 24 V it fits to a system sizes of maximum 240 W. Met een vermogen van maximaal 10 A bij automatisch herkend 12 V of 24 V past een systeem afmetingen van maximaal 240 W. 
The circuit board is completely electronically protected and with the LED user interface it is easy to check the battery state of charge at any time. De printplaat is volledig elektronisch beveiligd en met de LED-user interface is het eenvoudig om de batterij toestand van de lading op elk moment. Large terminals guarantee a simple connection of solar panels, battery and load. Grote terminals staan ??garant voor een eenvoudige aansluiting van zonnepanelen, accu en laden. The Steca Solsum F works on PWM as a low loss series controller. De Steca Solsum F werkt op PWM als een laag verlies serie controller. 

Product features Productkenmerken 
 •  Serie controller 
 •  Spanningsregeling 
 •  Automatische detectie van spanning 
 •  PWM controle 
 •  Meertraps laadtechnologie 
 •  Stroom gecompenseerd lastscheidingseenheid 
 •  Automatische load heraansluiting 
 •  Temperatuur compensatie 
 •  Gemeenschappelijke positieve aarding of negatieve aarding aan een terminal 
 •  Maandelijks onderhoud kosten 
Electronic protection functions Elektronische beveiliging functies 
 • Bescherming tegen overlading 
 • Diepe ontlading beveiliging 
 • Omgekeerde polariteit bescherming van de lading, module en batterij 
 •  Automatische elektronische zekering 
 •  Bescherming tegen kortsluiting van de belasting en de module 
 •  Overspanningsbeveiliging bij module input 
 •  Open circuit bescherming zonder accu 
 •  Omgekeerde huidige bescherming 's nachts 
 • Oververhitting en overbelasting 
 •  Accu overspanning shutdown 

Displays Displays 
 •  Multifunctionele LED-display 
 •  Multi-gekleurde LED 
 •  4 LED's tonen bedrijfstoestanden 
   - Voor de werking, toestand van lading, storingsmeldingen 
Options Opties 
 •  Nachtlampje functie pre-set in de fabriek of instelbaar via Steca PA RC 100 
 •  Parametrisatie van functiewaarden via Steca PA RC 100 
Certificates Certificaten 
 •  Voldoet aan de Europese normen (CE) 
 •  RoHS compliant 
 • Ontwikkeld in Duitsland 
 •  Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001 

Service and system information Voor meer info installeer GRATIS skype  http://www.skype.com/intl/nl/home/ 
Mijn naam Frisko1000 of : miniwindgenerator@gmail.com


Solar    Nachtlampje systemen  voor DC belastingen 
€ 80.00

Quantity