page contents
Search
Special

<< Previous - Next >>


Steca Solsum 6.6 F Solar Laadregelaar 6 Ampère


Steca Solsum 6.6 F-Laadregelaar 6 Ampère

Article code: 6.6 FSteca Solsum 6.6 F Solar Laadregelaar 6 Ampère

Service en informatie over het 
systeem 
Steca Solsum F
 240 W 
6.6F, 8.8F, 10.10F 6.6F, 8.8F, 10.10F 
The Steca Solsum F-Line continues the huge success of one of the most used SHS controllers. De Steca Solsum F-Line blijft het grote succes van een van de meest gebruikte SHS controllers. With a power range of up to 10 A at automatically recognized 12 V or 24 V it fits to a system sizes of maximum 240 W. Met een vermogen van maximaal 10 A bij automatisch herkend 12 V of 24 V past een systeem afmetingen van maximaal 240 W. 
The circuit board is completely electronically protected and with the LED user interface it is easy to check the battery state of charge at any time. De printplaat is volledig elektronisch beveiligd en met de LED-user interface is het eenvoudig om de batterij toestand van de lading op elk moment. Large terminals guarantee a simple connection of solar panels, battery and load. Grote terminals staan ??garant voor een eenvoudige aansluiting van zonnepanelen, accu en laden. The Steca Solsum F works on PWM as a low loss series controller. De Steca Solsum F werkt op PWM als een laag verlies serie controller. 

Product features Productkenmerken 
 Serie controller 
 Spanningsregeling 
 Automatische detectie van spanning 
 PWM controle 
 Meertraps laadtechnologie 
 Stroom gecompenseerd lastscheidingseenheid 
 Automatische load heraansluiting 
 Temperatuur compensatie 
 Gemeenschappelijke positieve aarding of negatieve aarding aan een terminal 
 Maandelijks onderhoud kosten 
Electronic protection functions Elektronische beveiliging functies 
Bescherming tegen overlading 
Diepe ontlading beveiliging 
Omgekeerde polariteit bescherming van de lading, module en batterij 
 Automatische elektronische zekering 
 Bescherming tegen kortsluiting van de belasting en de module 
 Overspanningsbeveiliging bij module input 
 Open circuit bescherming zonder accu 
 Omgekeerde huidige bescherming 's nachts 
Oververhitting en overbelasting 
 Accu overspanning shutdown 

Displays Displays 
 Multifunctionele LED-display 
 Multi-gekleurde LED 
 4 LED's tonen bedrijfstoestanden 
 - Voor de werking, toestand van lading, storingsmeldingen 
Options Opties 
 Nachtlampje functie pre-set in de fabriek of instelbaar via Steca PA RC 100 
 Parametrisatie van functiewaarden via Steca PA RC 100 
Certificates Certificaten 
 Voldoet aan de Europese normen (CE) 
 RoHS compliant 
Ontwikkeld in Duitsland 
 Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001 

Service and system information 


Voor meer info installeer GRATIS skype  http://www.skype.com/intl/nl/home/ 
Mijn naam Frisko1000 of : miniwindgenerator@gmail.comSolar    Nachtlampje systemen  voor DC belastingen 
€ 60.00

Quantity