J.W.Kok" /> Your SEO optimized title page contents
Zoeken

Info Warmtepomp
Een eerste feit: "IN ALLES ZIT ENERGIE !" ..De vraag is hoe kun je die energie benutten?.................. 

Een warmtepomp is een apparaat dat energie verplaatst, in dit geval in de vorm van 'warmte': energie wordt 'verpompt' van de plaats waar het beschikbaar is naar een plaats waar deze gewenst is.
Een warmtepomp is geen nieuwe uitvinding, waarschijnlijk heeft u er al een of meerdere in uw woning in de vorm van een 'koelkast/diepvries'. De warmte (energie) die in de koelkast zit wordt namelijk verpompt (onttrokken) naar buiten de koelkast.
De pomp die dit doet is geen 'pomp' zoals u die waarschijnlijk in gedachte heeft maar een apparaat dat bestaat uit verschillende componenten: compressor*, verdamper, condensor, expansieventiel en een 'koelmiddel'.
Deze componenten samen bieden de mogelijkheid om op een bepaalde plaats warmte (energie) te ontrekken en deze op een andere plaats af te geven.

(*naast koelkasten met compressor bestaan er ook absorptie koelkasten maar dit terzijde)

Inleiding

Wij schetsen u niet een te rooskleurig beeld...

maar proberen u op deze site een reëel beeld te geven van wat een warmtepomp is en wat hij kan.
Vast staat wel, dat voor een nieuwbouwwoning, een warmtepomp werkend met energie uit de bodem vandaag de dag de beste keuze is om uw woning te verwarmen. Ten opzichte van een HR -CV - Ketel gaat u meteen vanaf de eerste dag minder energiekosten betalen.

Voor een echt goede en zuinige installatie is het wel belangrijk dat 3 componenten goed op elkaar worden afgesteld:
BRON – WARMTEPOMP – AFGIFTESYSTEEM

Zorg dat de bron niet te klein is, een te kleine bron is goedkoper in aanschaf maar duurder in energiekosten.
Waarom? Als u uit een te kleine oppervlakte aarde energie ontrekt zal de temperatuur daar sneller zakken, hoe groter het verschil tussen 'wat haal ik uit de bodem' en 'wat breng ik naar de installatie' (temperatuur) des te meer energie moet worden bijgehaald uit het elektriciteitsnet.
Zorg dus voor voldoende m² bron waar u kunt 'halen'.

Vergelijk het even met de koelkast, zoals bij warmtepompen veel wordt gedaan; De energie die je uit de koelkast haalt word afgegeven op de achterkant van de koelkast, dat zwarte gedeelte. Stel nu dat dit uw vloerverwarming is en in de koelkast staan 2 pakjes melk waaruit die energie moet worden gehaald. Dan zal de temperatuur in die 2 pakjes snel zakken. Als de koelkast echter gevuld is met 50 pakjes melk zal de bron minder snel zijn uitgeput.

Het afgifte systeem is ook een belangrijke factor, hoe lager de temperatuur kan zijn waarmee de woning is op te warmen des te minder energiekosten (des te hoger het rendement van de warmtepomp). Hoe bereik je dit? Korte leidinglengtes per groep, grote diameters van de vloerverwarmingsbuis, hart op hart afstand van de buizen op maximaal 10 cm, voldoende afgifte mogelijkheid creëren dus. 

De installatie bepaald dus mede het rendement!

Nederland kent al vele tevreden warmtepomp gebruikers ! Alleen die horen we niet in de media en tevreden mensen zijn geen nieuws. Alleen dat project waar gebruikers niet tevreden zijn komt in het nieuws. Hier was, zonder namen te noemen, een te krappe gezamenlijke bron berekent waardoor de temperatuur te snel zakte, omdat het hier ook nog een bron zonder glycol betrof vroren verdampers in, en kwamen warmtepompen in storing te staan. Als je bij een CV ketel onvoldoende gas aanlevert, zal deze het ook niet doen en in storing gaan. Gelukkig gaat het meestal wel goed.

Wij spiegelen u op onze site dan ook geen sprookjes voor maar realistische beelden.

Feit is dat een warmtepomp duurder is in aanschaf dan een CV ketel, vandaar dat men soms probeert met te mooie verhalen u een warmtepomp te verkopen. Dit wekt bij u verkeerde verwachtingen op, en als die verwachting niet uitkomt, een ontevreden gevoel. Immers een ontevreden gevoel is het feit dat verwachtingen niet worden gehaald.

Een warmte pomp is dus geen geldboom, maar bespaart u, MITS DESKUNDIG GEINSTALLEERD EN ONTWORPEN, op den duur wel geld. Uw energie rekening zal meteen ’n stuk lager zijn!

Een warmtepomp is een zeer verstandige keuze, mits verstandig aangelegd en ontworpen!

Veel leesplezier op onze site, welke is opgedeeld in diverse blokjes info.

Met groet, redactie Warmtepomp-info.nl
Een praktijk voorbeeld (WP met gesloten bron)

--stap 1-- Het maken van een bron voor de warmtepomp

Er worden gaten in de grond geboord van 30 tot 100 meter diep, hierin laat men buizen zakken die onderaan aan elkaar zitten (een soort U vorm dus). De geboorde gaten zitten minimaal 5 meter uit elkaar.

Bij meerdere boringen worden de buizen aan elkaar gemaakt , het best door een 'verdeler' in de woning nabij de warmtepomp. Maar deze 'verdeler' kan ook in een put in uw tuin worden aangebracht, ook kan gekozen worden voor een 'tichelman*' koppeling. (*tichelman = gelijke lengte toe en afvoer / elke lus de zelfde weerstand)

Een verdeler in de woning heeft als voordeel dat mocht er ooit iets met 1 van de boringen mis zijn, je dit snel kan waarnemen m.a.w. de controle op je bron is beter. Ook kun je makkelijker per lus de bron ontluchten.

Middels een 'gewone waterpomp' wordt water (voorzien van 30% glycol om bevriezing te voorkomen) rond gepompt door de buizen in de grond naar een platenwisselaar (verdamper) in de 'warmtepomp'.

Verdere info met betrekking tot Boren/bron treft u op de bron pagina.

--stap 2-- Het aanbrengen van het 'afgifte systeem'

Uw huis wordt voorzien van een laagtemperatuur afgifte systeem zoals bijvoorbeeld vloerverwarming, wandverwarming en LT (Lage Temperatuur) radiatoren / convectoren.

Door de aanvoertemperatuur, om uw huis te verwarmen, zo laag mogelijk te kiezen (max. 35°C) wordt een zo goed mogelijk rendement (COP) van de warmte pomp verkregen.

Een 'gewone waterpomp' pompt water door de vloerverwarmingsbuizen naar een platenwisselaar (condensor) in de 'warmtepomp'.

Let erop dat uw installateur voldoende slang aanbrengt ( zgn. hoofdverwarming systeem LT) anders wordt uw woning niet voldoende warm met deze lage temperatuur aanvoer.


Een laagtemperatuur afgiftesysteem is dus noodzakelijk, uw CV- ketel zondermeer vervangen door een warmtepomp kan dus niet. Gewone radiatoren functioneren namelijk niet goed met lagere aanvoer temperatuur*. * Er zijn tegenwoordig wel LT-radiatoren/convectoren op de markt verkrijgbaar / en als een radiator flink over bemeten is (voldoende goot) dan lukt dat soms ook

-stap 3-- Het plaatsen van de warmtepomp

De installateur plaatst de warmtepomp met eventueel een boiler voor warmtapwater en een buffer* om voldoende circulatie te waarborgen.

De slangen van de vloerverwarming worden bij elkaar gebracht op een 'verdeler'.

De 'bron' wordt aangesloten op de warmtepomp en de installatie leidingen worden aangesloten, het systeem wordt gevuld en goed ontlucht.
..spanning (stroom) erop en de warmtepomp kan in bedrijf worden genomen.


"En vanaf nu wordt uw huis en tapwater verwarmd met een warmtepomp". (foto: Een uitgebreide installatie met koelmodule, tapwaterboiler en buffer in een luxe woning)

*buffer is alleen noodzakelijk als groepen nageregeld worden (dicht kunnen lopen)  Het naregelen per vertrek biedt wel meer comfort

          
       
       Verdamper / Compressor / Condensor


*Soms zit ook op de platenwisselaars (2 en 3, resp. condensor en verdamper) een temperatuur sensor bevestigd.
Oververhittingstemparatuur is het verschil tussen de verdamper (3) en de zuiggas (c) temperatuur.
*Bovenstaand schema is als voorbeeld, soms zijn er meerdere leidingen in een toestel, om bijvoorbeeld drukken te verheffen, gassen voor te verwarmen etc. De situatie in uw warmtepomp kan dus iets afwijken, maar het principe is gelijk.
       Voordeel van een warmtepomp installatie

Je maakt gebruik van 'energie' die min of meer gratis al beschikbaar is.
De energie voor de compressor moet je uiteraard nog wel inkopen (elektriciteit), maar deze energie wordt ook afgegeven aan 'het doel'.
COP ( = het rendement van een warmtepomp)

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (Hoe hoger dit getal hoe beter)

    Energie uit de bron + toegevoegde energie (compressor) = afgegeven energie
    Afgegeven vermogen (in kW) : toegevoegd vermogen (in kW) = COP


Vraag / voorbeeld:

Als je een warmtepomp met een COP van 5 hebt (bij 0 graden bron en 35° CV aanvoer)
en het afgegeven vermogen 10 kW is (bij 0 graden bron en 35° CV aanvoer)

Wat is dan je bron vermogen en hoeveel energie verbruikt deze uit het net?

Antwoord:

10 kW : COP 5 = 2 kW vermogen uit het net
10 kW - 2kW = 8 kW bron vermogen
Vergelijken op COP ?

Bovenstaand wetend zou u natuurlijk, als u een warmtepomp wil kopen, simpel de warmtepomp kiezen met de beste COP. Maar pas op! COP alleen zegt niets. Het COP is geheel afhankelijk van de omstandigheden / temperaturen die er zijn. Als een fabrikant roept ik heb een COP van 6 zegt dat dus helemaal niets!
Hoe dan vergelijken?Vergelijk het COP van de verschillende warmtepompen dus onder dezelfde condities

Bijvoorbeeld:

    Het COP van een warmtepomp met open bron :
    bronwatertemperatuur 10 °C - afgegeven Cv temperatuur 45 °C
    Het COP van een warmtepomp met gesloten bron:
    brinewater temperatuur 0 °C - afgegeven Cv temperatuur 45 °C
    Het COP van een lucht/water warmtepomp :
    buitenlucht temperatuur (bron) 7 °C - afgegeven Cv temperatuur 35 °C

    (deze norm EN14511 wordt gebruikt voor Europesche registratie)

COP zegt dus iets over het rendement. Maar naast een goed rendement spelen natuurlijk ook andere zaken nog een belangrijke rol bij aanschaf van een warmtepomp. Kies een product dat degelijk is gebouwd, (stevige omkasting) goede geluidsisolatie heeft en een goede vertegenwoordiging in Nederland heeft.
Aan een warmtepomp met een goed COP die vervolgens herrie maakt heeft u ook geen goede koop!
Daarnaast is een perfecte warmtepomp met een 'slechte bron en/of installatie' ook niet is staat om een goed jaar rendement te geven.
Deze 3 zaken: 'bron - warmtepomp - afgiftesysteem' moeten in evenwicht zijn.
Gesloten Bron (brine/water) horizontale collector
Bestaat uit kunststofbuizen die c. a.. 1.2 m tot 2 meter diep in de tuin liggen. Door deze buizen stroomt brinewater* van de warmtepomp. Dit water zal worden opgewarmd door de warmere aarde.
De opbrengst bedraagt gemiddeld 10 tot 25 W per meter buis.

In Nederland wordt deze methode bijna niet toegepast:
1. Je moet veel ruimte beschikbaar hebben
2. De opbrengst per meter slang is gering
3. Een boring komt vaak toch goedkoper uit
In bijvoorbeeld Duitsland wordt deze methode vaker toegepast, omdat daar meer ruimte beschikbaar is en het boren daar zowat dubbel zo duur is dan bij ons vanwege 'gesteente' dat daar ook in de bodem voorkomt.

Ook de onlangs geintroduceerde 'manden' (slangen in cirkels) die op 2 tot 5 meter diep in de grond worden gebracht brengen vaak niet voldoende vermogen op (tenzij je natuurlijk veel van die 'manden' plaatst) (zie ook de bron pagina). 
*Brinewater is water met een antivries toevoeging (doorgaans 30% glycol)
       Gesloten bron (brine/water) Verticale collector(s)

Verticale collectorWanneer men over een klein grondoppervlak beschikt, kan men warmte aan de aarde onttrekken via verticale aardsondes (meest toegepast in NL).
In één of meerdere boringen die tussen 25 en 110 m diep zijn worden kunststofbuizen neergelaten waardoor het water van de warmtepomp circuleert en de warmte opneemt. De boringen dienen minimaal 5 meter uit elkaar te liggen.

Voordeel: onderhoudsvrij systeem

De opbrengst per meter boring:

Voorbeeld: de eerst meters diepte in de klei brengen bijvoorbeeld 25 watt op per meter, de volgende meters in fijn zand 35 watt, de volgende meters grof zand 67 watt, dan weer een laag van 30 watt, enz. Gemiddeld moet je denken aan 40 watt per meter boring. Maar dat is dus per gebied/plaats in Nederland verschillend.

Tip: Als er meerdere boringen zijn is de beste manier om de buizen in deze boringen te koppelen middels een verdeler in het 'ketelhuis' of een verdeler in een toegankelijke put voorzien van 'flow metertjes'. Op deze manier is altijd goed te controleren of elke boring effectief 'mee loopt'.
Andere vorm van verticale collectors

Er zijn tegenwoordig ook heipalen die zijn voorzien van collectors (in de beton) de slangen uit deze heipalen kunnen aan elkaar worden gekoppeld en dienst doen als collector. Hierbij moet wel een extra beveiliging worden getroffen! Als u namelijk te veel warmte ontrekt bestaat de kans dat het grondwater om de heipaal heen gaat bevriezen, hierdoor zet dit grondwater uit en kan dit uw heipaal 'van de kleef' drukken zodat uw woning/gebouw geen goede fundering meer heeft en uiteindelijk kan verzakken (In de praktijk al gebeurd). Ook is vantevoren minder nauwkeurig te bepalen hoeveel meter collector er zal zijn. Als een heipaal niet verder de grond ingeslagen kan worden stopt men de hei en wordt de paal ingekort. (koppensnellen) Het aantal meters kan dan te weinig zijn en tevens kan tijdens het 'koppensnellen' de collector beschadigd raken.

       Open bron (water/water)open bronBij deze methode wordt grondwater opgepompt en door een warmtewisselaar gestuurd, aan de secundaire (andere) kant van naar de wisselaar loopt een ciruit naar de verdampervan de warmtepomp.

Het afgekoelde water wordt daarna op een andere plaats weer de bodem ingebracht.

(Er loopt dus een circuit van bronwater naar platenwisselaar, + circuit van platenwisselaar naar warmtepomp / op deze manier kan het bronwater, wat vervuild kan zijn, nooit in de warmtepomp komen)

Een goede (bron)waterkwaliteit en het water niet in aanraking laten komen met de buiten lucht is van groot belang voor een goede werking van dit systeem.

Noot: Bij alle typen warmtepompen dient in de leiding, voordat het water de platenwisselaar bereikt, een vuilfilter te zijn opgenomen.


Voordeel open bron: De watertemperatuur uit deze bron zal hoger zijn dan die in een gesloten bron, hierdoor is het rendement (COP) van de warmtepomp hoger dan bij een gesloten bron.
(Vaak haal je hierdoor met dezelfde warmtepomp ook meer afgegeven vermogen, dan bij een gesloten bron)

Nadeel: Doordat grondwater nooit helemaal zuiver is moet jaarlijks onderhoud worden gedaan aan het bronsysteem (filters reinigen / bodem wisselaar onder druk inspuiten waardoor eventueel dicht gesleepte gaatjes weer open gaan)

Een openbron is doorgaans bij vermogens t/m 100 kW ook altijd duurder in aanschaf dan een gesloten bron.
Voor een woning zal dus bijna nooit een openbron worden gebruikt.
       Warmte koude opslag / WKO

In de bodem zijn 2 'bellen' een warme bron en koude bron
In de winter wordt warmte uit de warme 'bel' naar boven gepompt en teruggebracht in de koude 'bel'. In de zomer net andersom koude wordt naar boven gepompt voor koeling en het opgewarmde water wordt terug gebracht in de warme bron.
       Bron in oppervlakte water

Dit is in Nederland al snel een riskante methode, soms gaat het goed maar vaak ook niet. Lees hier meer.
Lucht/water warmtepomp
       Lucht/water warmtepomp

Ook in de buitenlucht zit energie, dus ook die is bruikbaar.

Het jaarrendement van een lucht/lucht of lucht/water warmtepomp is lager dan van een ‘bodem warmte’ warmtepomp.

Een van de redenen hiervoor is natuurlijk dat in de winter de buitenlucht koud is (bijvoorbeeld -10 graden Celsius terwijl bodem water dan nog 5 graden is) , en juist op dat moment heb je natuurlijk de hoogste afgifte temperatuur nodig om een gebouw goed te kunnen verwarmen.

In gebieden waar niet geboord mag (of kan) worden is de lucht/water warmtepomp een goede en welkome keuze.


 


De aanschaf/montage prijs is natuurlijk, door het niet hoeven boren van een bron, lager dan bij de ‘bodem energie warmtepompen’.

Nadeel: Buiten staat een 'kast' (denk aan die airco units tegen de gevel) met o.a. een ventilator daarin die geluid maakt.

De lucht/lucht - lucht/water warmtepomp kan over het algemeen (niet allen) ook koelen, deze units doen dat uiteraard wel ‘actief’. Dat wil zeggen om te kunnen koelen is ook de compressor (lees elektrische energie uit het net) nodig.


Een goed voorbeeld voor toepassing van een lucht/water warmtepomp is verwarming van een buitenzwembad. Een buitenzwembad is meestal alleen in de zomer in gebruik, op dat moment is de buitentemperatuur 'hoog', hierdoor is het zwembadwater met een goed rendement te verwarmen.
       WarmtepompboilerBehalve 'buitenlucht' zijn er ook warmtepompen die gebruik maken van de ventilatielucht in uw woning. De warmte/energie uit de afgezogen lucht uit uw huis wordt door de warmtepomp 'gebruikt' voordat deze naar buiten wordt geblazen. Het beschikbaar vermogen is hierbij gering.

Een goede toepassing voor dit soort warmtepompen is het verwarmen van tapwater. U kunt bijvoorbeeld in een dag een boiler van 300 liter verwarmen met een gering toegevoegd elektrisch vermogen. (zie afbeelding)

Een ander 'terugwin' systeem is om middels de afzuiging van lucht, brinewater te verwarmen dat uit de bron komt. Het brinewater komt dan uit de geslotenbron in een platenwisselaar van de afzuigunit, hierdoor wordt het bronwater iets opgewarmd, doordat het dan iets warmer in de warmtepomp aankomt wordt het rendement (COP) van de warmtepomp beter.

       Beperking warmtepomp

Een warmtepomp heeft het beste rendement (gunstigste COP) bij lage afgifte temperaturen.
(Zo klein mogelijk verschil tussen bron en doel temperatuur)

Het afgifte systeem moet hiervoor geschikt zijn, dus bijvoorbeeld vloerverwarming en/of LT-radiatoren/convector's.
In een bestaand huis met radiatoren zomaar een CV-ketel vervangen door een warmtepomp kan dus (helaas) niet!

       Afgiftesysteem

Bereken de installatie (afgiftesysteem) met het gegeven dat u in de winter (-10°) met circa 35°C u huis kunt verwarmen.
(Delta T* van 5°C, Uw installateur / vloer-verwarmingsleverancier kan u hierbij helpen).

Delta T = verschil tussen aanvoer en retour temperatuur.

Tip: Als u een nieuwe woning gaat bouwen is het altijd aan te bevelen om te kiezen voor laagtemperatuur afgiftesystemen als hoofdverwarming. Dus Vloerverwarming, wandverwarming of een afgifte systeem uit de afbeelding hiernaast. (Jaga)

(Een HR-CV-ketel heeft ook een veel hoger rendement (minder gasverbruik) bij lagetemperatuur stoken t.o.v. hogere temperaturen)

Op deze manier is uw huis altijd klaar voor de toekomst!


       Warm tapwater d.m.v. een warmtepomp


DoucheWarm tapwater wordt d.m.v. een indirect gestookte boiler aangemaakt. Het tapwater wordt verwarmt
tot c. a. 55°C en een maal in de week d.m.v. een elektrisch element op 65° gebracht om legionella groei te voorkomen.

Ook hierbij is het noodzakelijk dat de boiler ontwikkeld/berekend is voor de warmtepomp. Was u bijvoorbeeld gewend om met een 35 kW CV-ketel een boiler te verwarmen, een warmtepomp doet dit met bijvoorbeeld 12 kW. Dit zal inhouden dat u meer warmwater op voorraad moet nemen om tot een hoog comfort te komen.

De 'spiraal' of 'vat in vat' systeem van uw boiler moet ontwikkeld zijn voor gebruik in combinatie met een warmtepomp. Om met een kleiner vermogen en lagere temeratuur dezelfde energie over te brengen heb je nl. meer VO (Verwarmend Oppervlak) nodig. Dus een langere spiraal in de boiler of een goed 'vat in vat' systeem.

Ook zijn er 'combi warmtepompen' op de markt die al een tapwaterboiler ingebouwd hebben.Noot: Tijdens het verwarmen van tapwater (58°C) zal het rendement (COP) van de warmtepomp wat slechter zijn dan tijdens het verwarmen van uw huis (35°C). Voor tapwater verwarmen is het financieel resultaat m.b.t. energiekosten vrijwel gelijk aan een HR-gasketel.       Bijkomend voordeel warmtepomp; PASSIEF KOELEN

Een bijkomend voordeel van een water/kwater warmtepompsysteem is dat je in de zomer, alle vertrekken waar vloerverwarming ligt, passief kan koelen, dus zonder de compressor hiervoor nodig te hebben.

Je kan dan namelijk het water uit de bron (met scheiding d.m.v. een platenwisselaar)
gebruiken voor koeling: U kan water van 18°C door uw vloerverwarmingsbuizen sturen om zodoende uw huis te koelen (lager dan deze 18° is niet aan te bevelen i.v.m. condensvorming op uw vloer). In de praktijk zien we vaak dat bij een buitentemperatuur van 30°C met een dergelijk systeem de woning op 23°C wordt gehouden, wat bij deze buitentemperatuur een aangename warmte is.

Ook zijn er nog andere mogelijkheden tot passief koelen, te denken valt bijvoorbeeld aan een 'koelplafond' het betonnen plafond is dan ook voorzien van 'slangen' waardoor in de zomer het koele water wordt gestuurd. Omdat uw plafond kouder is valt (natuurlijke wet) de koude naar beneden (omdat warme lucht stijgt). Deze laatste vorm vergt natuurlijk wel een extra investering.

Als u de warmtepomp naast verwarming dus ook voor koelen gebruikt heeft dit, naast dat uw huis gekoeld wordt in de zomer, nog een extra voordeel. De warmte uit uw huis wordt dan namelijk in de zomer naar de bron gebracht. Hierdoor wordt de bron (grondbodem) weer opgewarmd (van meer energie voorzien) deze energie (warmte) kunt u in de winter weer gebruiken en uit de bron terug halen middels de warmtepomp.

Noot: t.a.v. passief koelen: Koel nooit uw badkamer mee, deze zal namelijk slecht drogen, vochtig blijven, als u daar koelt. Bovendien vindt het menselijk lichaam het niet prettig om te douchen in een koele ruimte.
Nog een noot: Als u een plavuizen vloer heeft en u deze tijdens een hete zomer, als uw passief koeling aan het werk is, gaat dweilen zal de vloer slecht drogen.
       Ventilatie

 
 

Om optimaal energie te besparen moet uw woning natuurlijk goed geïsoleerd en kierdicht zijn. Maar om ons van voldoende 'verse lucht' te voorzien is een goed ventilatie systeem natuurlijk een vereiste. Gaat u uit van optimale energie besparing dan is een WTW- (warmte terug win) systeem de beste oplossing. De warmte die uit uw woning wordt aangezogen wordt weer gebruikt om de 'verse' lucht die (geheel of gedeeltelijk) van buiten komt te verwarmen. U moet hierbij wel frequent de filters in dit systeem vervangen.

De afzuigkap mag, in geval van een WTW-systeem geen eigen motor bevatten, in de nabijheid van of op de afzuigkap komt een afstandschakelaar van de ventilator die op zolder (of elders) hangt. Zodat u tijdens koken meer afzuig capaciteit heeft.

tekening: In de wc, badkamer en keuken wordt lucht afgezogen, in de huiskamer en slaapkamers wordt lucht ingebracht.


Een iets minder energiezuinig systeem is het aanvoeren van verse lucht door roosters in uw ramen en afzuiging door een centraal afzuigsysteem. (Ook wel gewoon Mechanische Ventilatie genoemd) Dit laatste systeem word wel als prettiger ervaren. En, wanneer u wilt: de warmte in de afgezogen lucht kan evenzogoed nog gebruikt worden voor bijvoorbeeld tapwaterverwarming of voor opwarming van het bronwater, voor het de warmtepomp ingaat*.zie het onderwerp warmtepompboiler

Tegenwoordig bestaat er ook 'CO2 gestuurde ventilatie' De roosters die zorgen voor de toevoer van verse lucht worden alleen geopend als de lucht kwaliteit in het betreffende vertrek dit nodig heeft'. Als er bijvoorbeeld overdag geen mensen of dieren in de woning zijn zal het rooster voor een groot deel gesloten kunnen blijven, er is 'communicatie' met de afzuigventilator die dan ook langzamer gaat draaien.

Het open zetten van ramen kunt u tijdens de verwarm- en koelperiode (onder de 19 graden en boven de 23 graden buitentemperatuur) beter niet doen. De roosters in uw ramen, of de WTW zorgen immers al voor voldoende ventilatie!


Een warmtepomp in het dagelijks gebruik

De belangrijkste consequenties van het gebruik van de warmtepomp op een rij:

    Vloerverwarming met een lage aanvoertemperatuur is inherent aan een energiesysteem met een warmtepomp. Vloerverwarming zorgt voor een gezonder en behaaglijker binnenklimaat. Een bijkomend voordeel is dat er geen radiatoren in de woning nodig zijn. Dit bespaart veel ruimte en dit is visueel aantrekkelijk. (eventueel past u hier en daar LT convectoren toe, b.v. op de zolder en berging)
    De keuze van de vloerafwerking vraagt extra aandacht bij vloerverwarming. Laat u hierbij adviseren door uw vloerleverancier.
    De temperatuur staat standaard dag en nacht ingesteld op 20°C. Badkamers en slaapkamers zijn respectievelijk hoger en lager ingesteld. Het systeem is volledig zelfregulerend, maar de toekomstige bewoner kan de temperatuur van de woning daarnaast ook zelf beperkt aanpassen en afstellen. Als u toch nachtverlaging wil toepassen (wat soms een kleine besparing zal opleveren verlaag dan met niet meer dan 2 graden Celcius).
    Als de buitentemperatuur hoog en de gewenste ruimteverwarming laag is, schakelt de warmtepomp automatisch om van ‘verwarmen’ of ‘neutraal’ naar ‘koelen’. Hierdoor kan de temperatuur enkele graden dalen ten opzichte van de buitentemperatuur.
    De individuele warmtepomp is een combiwarmtepomp of een solo met losse boiler, wat altijd betekent dat de warmtepomp een groot voorraadvat heeft voor warm tapwater. Bij een collectieve warmtepomp (in de appartementen) zijn verschillende systemen mogelijk.
    Door de aanwezigheid van een warmtepomp is een gasaansluiting niet nodig (tenzij u op gas wil koken).
    Een warmtepomp heeft een hoog energierendement en gaat (net als een CV-ketel) vijftien jaar mee.

Warmtepomp inzet methodes

    Monovalente Werking

Bij dit systeem wordt het hele huis uitsluitend verwarmd door de warmtepomp. Er zijn geen bijverwarmingen.
Hierbij is het dan ook zeer belangrijk dat de warmtepomp goed gedimensioneerd is. Men moet er voor zorgen dat er altijd genoeg warmte beschikbaar is, maar een overgedimensioneerde warmtepomp is natuurlijk ook niet goed (Zal iets meer gebruiken en pendelgedrag met zich meebrengen).
Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de constante behoefte aan warm tapwater.

    Mono-energetische werking

(Deze manier wordt het meest toegepast in de woningbouw in Nederland). De warmtepomp zorgt voor het grootste deel van de warmtebehoefte, maar bij erg koud weer wordt deze ondersteund door een ingebouwd elektrisch element.
Bij de meeste installaties wordt 80 % (Bétafactor 0,8) van het benodigde warmtevermogen ingezet als warmtepomp vermogen. Het aandeel van de jaarlijkse stookactiviteit van de warmtepomp/compressor bedraagt dan ca 97 %.

    Bivalent-parallelle werking

De warmtepompinstallatie wordt tijdens de verwarmingswerking aangevuld met een bijkomende warmtegenerator
bijvoorbeeld een gasgestookte CV-ketel. Het verwarmingsvermogen van de warmtepomp wordt dan meestal ingezet met een Bétafactor tussen .4 en .7  (40% tot 70% van het benodigde vermogen)

    Bivalent-alternatieve werking

De warmtepomp zal tot aan een bepaalde minimum buitentemperatuur voor de volledige verwarming van het huis zorgen. Wanneer de buitentemperatuur te laag is wordt de warmtepomp volledig uitgeschakeld en wordt het huis verwarmd door een andere verwarmingsinstallatie. Dit komt vooral veel voor bij lucht/water warmtepompen omdat deze een laag rendement hebben bij lage buitentemperaturen.


       'Vollast' draaiuren per jaar van een warmtepomp

   

Toelichting bovenstaande tabel:

In het groen gedeelte ziet u de 'vollast' uren zonder en met tapwater per jaar met een Bétafactor van .8 (jaardekking 97%) U ziet tevens het aantal 'vollast' draaiuren van de compressor bij een andere Bétafactor.

In het Nederlands klimaat is gebleken dat een warmtepomp, ingezet met een bétafactor van .8, een jaardekking heeft van 97% van de energiebehoefte en 2000 'vollast' draaiuren per jaar zal maken.
Als er een juiste transmissieberekening is gemaakt van de woning, en de warmtepomp dus gekozen is met een afgegeven vermogen van precies 80% van de uitkomst van deze berekening zal de compressor van de warmtepomp bij een ‘gemiddeld’ jaar dus theoretisch 2000 ‘vollast’ uur draaien.


Wij hebben in bovenstaande tabel het aantal graaddagen per maand van het jaar 2000 t/m 2010 gemiddeld en de 2000 'vollast' draaiuren van de compressor voor verwarming in verhouding met de graaddagen verdeeld over de maanden. Zo kunt u dus (theoretisch) zien in welke maand de warmtepomp hoeveel 'vollast' uren draait.  Op deze manier kunt u d.m.v. uw eigen verbruik ’n maand te meten ongeveer via de verhoudingen terug rekenen wat uw jaar totaal zal worden.
De graaddagen betreft dus een gemiddelde, in een koud jaar zullen dus meer draaiuren gemaakt worden dan een warmer jaar.

**Warmtapwater: Voor warmtapwater hebben wij simpel 500 'vollast' draaiuren per jaar (ca. 42 per maand) genomen. De meeste ‘boormeesters’ rekenen uw bron ook uit met 500 'vollast' uur voor tapwater per jaar. Het daadwerkelijk aantal uren voor tapwater hangt natuurlijk geheel af van het aantal personen in uw woning en welke luxe van bad en/of douche u heeft en geniet alsmede wat het vermogen is van uw warmtepomp.

Voorbeeld: Voor een gezin met 4 personen is gemiddeld  bij een normaal verbruik ca. 4000 kWh per jaar aan energie nodig voor tapwater (Afgegeven energie, dus geen opgenomen energie).  Heeft u een warmtepomp van 8 kW staan dan maakt deze dus 500 draaiuren per jaar. Heeft u een kleine woning met een warmtepomp van 5 kW, dan worden dus meer draai uren gemaakt voor tapwater. (4000 : 5 = 800 uur in dit voorbeeldje) En een grotere warmtepomp zal minder uren maken. Hoewel meestal het tapwaterverbruik in een grotere (luxere) woning ook toeneemt daar en luxere of meerdere badkamers zijn.

Als gekozen wordt voor een wartepomp inzet met een Bétafactor kleiner dan .6, is het beter om het tapwater te verwarmen met de 2e warmtebron (cv-ketel bij bivalent installatie). Immers de warmtepomp kan zijn draaiuren in de winter beter besteden met een hoog rendement aan laag temperatuur (verwarmen) dan met een iets minder rendement aan een tapwater (hogere temperatuur).
 

Noot: Als de totaal inzet kleiner wordt zal dus wel het aantal ‘aan’ uren van de bijverwarming (elektrisch element / ketel) groter worden.
(in de tabel het percentage: " Niet verwarmt door warmtepomp") (Zie ook onze pagina ‘rekenen’.)

Wat wordt verstaan onder  'vollast uren' ? Het aantal draaiuren wordt omgerekend naar vollast uren. Daarmee wordt bedoeld het theoretisch aantal uren dat de warmtepomp op zijn vol (0/35 of 10/35 naar gelang de bron) vermogen draait. Bij een warmtepomp met een afgegeven vermogen van 8 kW bij 0/35 (0 graden gesloten bron / 35 graden aanvoer CV) neem je dus 2000 uur x 8 kW voor de draaiuren en afgegeven vermogen bepaling per jaar bij een Bétafactor van .8  
Stel nu dat je een 'twee traps compressor hebt van 2 x 4 kW , dan kan het zo zijn dat de warmtepomp meer uren 'aan' is geweest dan het aantal vollast uren. Ook bij een 'modulerende compressor die steeds ergens tussen zijn vol vermogen of kleinste vermogen schommelt wordt de tijd terug gerekend naar vollast uren.  Dus stel dat je een warmtepomp hebt van 8 kW (0/35) die 2000 vollast uren heeft gemaakt en het betreft een modulerende warmtepomp die eigenlijk al die tijd maar op 6 kW is blijven hangen dan kan de warmtepomp dus daadwerkelijk ( 8 kW x 2000 uur = 16.000 kWh en dat weer gedeeld door 6 kW is 2666 uur hebben gedraaid). Maar wij rekenen 'en praten' dus steeds met 'vollast' uren. Deze methode wordt ook bij Cv-ketels en Gasbranders gehanteerd.
 
       Temperaturen van een gesloten bronOp de afbeelding links ziet u een voorbeeld van het temperatuur verloop zoals dat in een gesloten bron kan zijn, gedurende het jaar / jaren.

Uiteraard is dit een voorbeeld hoe het zou kunnen zijn. Een en ander is sterk afhankelijk van de plaats waar u zit. Sommige bronboorders geven garantie op de temperatuur over 25 jaar. Zij maken de bron meestal groter dan berekend.

              Weersafhankelijke regelingAls het buiten echt koud is heeft u een hogere temperatuur nodig om uw woning te verwarmen dan als het minder koud is. Aan de andere kant hoe minder hoog de temperatuur die u nodig heeft, des te hoger het rendement van de warmtepomp. Vroeger zagen we bijvoorbeeld dat CV-ketels bijna altijd op 90 graden Celcius stonden (Terwijl HR bij 50 tot 70 graden tot zijn recht komt). Bij warmtepompen is het dus ook van belang de warmtepomp niet altijd op de max. CV aanvoer temp van 45 graden te zetten omdat u meestal met minder toe kan. Hiervoor is een weersafhankelijke regeling bedacht (overigens in de utiliteitsbouw al een oud begrip) deze zorgt ervoor dat de aanvoertemperatuur van het water wordt gekoppeld aan de buitentemperatuur. Dus als u met minder toe kan ook minder doet. In het plaatje ziet u bijvoorbeeld dat als u de stooklijn afstelt op 5, deze bij -20 buiten ca. 44 graden aanvoer maakt en bij + 10 graden een aanvoer van 30 graden maakt. Deze instelling is voor NL het meest toegepast. Bij zeer goed geïsoleerde woningen kan de stooklijn wellicht nog lager, bij minder goed geïsoleerde zal deze wat hoger moeten. Natuurlijk hangt het ook nog af van hoeveel meter slang in uw woning is gelegd. Als er te weinig slang (afgifte) aanwezig is zal de stooklijn ook iets hoger moeten om het nog goed warm te krijgen. Het rendement draait dus niet alleen om de warmtepomp zelf maar betreft het hele systeem.
       Vermogen inzet warmtepomp

Een warmtepomp wordt in Nederland meestal ingezet op 80% van het berekende (transmissie) vermogen.

Hiermee dek je circa 97% van de 'jaarvraag', voor de overige 3% wordt een elektrisch element ingezet als 'bijverwarming'

Mono energetische werking dus.

Reden 1: De warmtepomp zal niet zo snel gaan pendelen, het volle vermogen is immers niet vaak nodig.

Reden 2: Kosten/baten analyse zie ook de pagina reken

       MilieuBij een warmtepompsysteem met een capaciteit van 3 tot 5 kW komt tien tot vijftig procent minder C02 vrij dan bij een HR-ketel. Vanwege die lage C02-uitstoot levert de warmtepomp een bijdrage aan de vermindering van het broeikasprobleem
 Hoeveel warmtepompen staan er in Nederland?

-Volgens een publicatie van het ministerie van economische zaken stonden er eind 2010 al  ca 60.000 warmtepompen in Nederland opgesteld.
- In 2011 zijn er zo'n 6000 bijgekomen.

- Eerdere publicatie:
Volgens het CBS stonden eind 2005 in Nederland 30.839 warmtepompen opgesteld.
Het gezamenlijke thermische vermogen is 376 MWth, en de bespaarde hoeveelheid energie uit fossiele brandstoffen wordt door CBS geschat op 1212 TJ per jaar. Dit komt overeen met het gasgebruik voor 22 duizend
huishoudens.In 2005 is in de woningbouw 13 MWth vermogen bijgeplaatst: 1848 warmtepompboilers en 1620 warmtepompen. In 2004 was dat nog 68 MWth. De meeste toepassingen van warmtepompen belanden in kantoren of de industrie. In 2005 is in de zogeheten utiliteitsbouw 73 MWth bijgeplaatst (2319 installaties). Industriële toepassingen leveren ook de grootste besparingen op in fossiele brandstoffen.
Als u kiest voor een warmtepomp bent u dus niet de eerste.
Geen vrees voor 'kinderziekten' dus.
Subsidie op een warmtepomp

De overheid stimuleert soms aankoop van 'duurzame' energie met subsidie. In September 2008 is een regeling van kracht geworden waarbij u subsidie kunt ontvangen bij aankoop van een warmtepomp. Maar let op; alleen voor bestaande woningbouw. (Een woning ouder dan 1 jaar) Informeert u via agentschap.nl naar de huidige stand van zaken / beschikbaarheid van subsidie.

Stand juli 2011: Duurzame warmte voor bestaande woningen

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in een publicatie in de staatscourant van 8 juli 2011 besloten € 2,4 mln subsidie beschikbaar te stellen voor subsidieaanvragen die tot en met 17 februari 2011 zijn ingediend én waarvan de aanvrager kan aantonen dat er een onomkeerbare verplichting is aangegaan, bijvoorbeeld door het tonen van een opdrachtbevestiging. Aanvragen die ná 17 februari 2011 zijn ingediend worden afgewezen. (jammer maar helaas)
EIA / Energie Investerings Aftrek
  EIA / Energie Investerings Aftrek


Ondernemers die investeren in energiebesparing en duurzame energie kunnen rekenen op een fiscaal voordeel als zij Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen.
De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bij agentschapnl.nl/eia kunt u via de link publicaties een aanvraag formulier downloaden (één a4 twee zijdig). LET OP het tijdsbestek is dat u binnen 3 maanden na de factuur van uw warmtepomp en bron deze melding moet doen. 1 dag later en uw verzoek wordt niet meer in behandeling genomen.
   

Do's and don'ts voor ontwikkelaars

In december 2011 heeft het zogenaamde lente-akkoord (Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Lente-akkoord wordt uitgevoerd door alle aangesloten projectontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties in Nederland) een document uitgebracht : “De do’s-and-dont’s voor ontwikkelaars” Dit document verteld in grote maten hetzelfde als wat u op onze website treft, echter met als uitgangspunt dat dit document geschreven is voor ‘ontwikkelaars’.  U kunt het hier downloaden. Lente-akkoord – Warmtepompen; De do’sand don’ts voor ontwikkelaars.

http://www.warmtepomp-info.nl/media/pdf/dos-en-donts-warmtepompen.pdf